رفتن به محتوای اصلی
x

اصلاح سطح غشا اولترافیلتراسیون(UF) پلی‌اترسولفون (PES) با ذرات سیلیکا برمبنای روش پیرولیز اسپری شعله (FSP) و بررسی عملکرد آن در جداسازی آب و روغن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

سید محمد عرفان میرجهانیان

رشته و گرایش :  مهندسی شیمی – فرایند جداسازی

اساتید راهنما:  دکتر مرتضی صادقی

اساتید داور:  دکتر سعید نوری خراسانی و  دکتر افسانه فخار

مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان:  سه شنبه 12/4/1403 ساعت 10:30 

تحت نظارت وف ایرانی