رفتن به محتوای اصلی
x

ارزشیابی دروس از طریق سیستم گلستان

ارزشیابی دروس از طریق سیستم گلستان

قابل توجه کلیه دانشجویان

خواهشمند است درنگرش‌سنجي دروس  نيمسال جاری (4012) که از تاريخ ۱۱/ ۰۳ / ۱۴۰۲ تا پايان ۱۹ / ۰۳ / ۱۴۰۲ از طريق سامانه گلستان انجام مي‌شود. شرکت فرمایید.

آموزش دانشکده

تحت نظارت وف ایرانی