رفتن به محتوای اصلی
x

اتمام مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که دفاع از پایان نامه خود را انجام دادند لطفا تا تاریخ 8/20 /1401. برای اتمام مراحل فارغ التحصیلی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت بعد از اين تاريخ براي اين دسته از دانشجويان انصراف عدم مراجعه درج خواهد شد.

 

تحت نظارت وف بومی