رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون جامع آموزشی دکترا - نوبت اسفند ماه

 

 

آزمون جامع آموزشی دکترا - نوبت اسفند ماه برای متقاضیان دکترای مهندسی شیمی در سه ماده درسی درخواستی بصورت زیر برگزار می گردد.

درس

استاد

تحلیل عددی

دکتر خزعلی

ترمودینامیک پیشرفته

دکتر دادخواه

انتقال حرارت

دکتر حق شناس

 

تاریخ آزمون کتبی: 18 اسفند

تاریخ آزمون شفاهی: 24 اسفند

آزمون کتبی بصورت غیرحضوری و در سامانه یکتا بر گزار می گردد و لینک آزمون شفاهی بعد از آزمون کتبی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

تحت نظارت وف ایرانی