رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

قالبگیری تزریقی ترموپلاستیک ها
قالب گیری تزریقی ترموپلاستیک های مهندسی
ترجمه : دکتر سعید نوری خراسانی, مهندس محمدمهدی طلاکش
مبانی نگاهبانی از محیط زیست
مبانی نگاهبانی از محیط زیست
نویسنده : مهندس شهناز بمانیان,دکتر ارجمند مهربانی
راهنمای کاربران دیگ های بخار و مخازن تحت فشار
راهنمای کاربران دیگ های بخار و مخازن تحت فشار
ترجمه : دکتر انوشیروان غفاری, دکتر ارجمند مهربانی, مهندس اردشیر مهربانی
کاربرد پلیمرها در صنعت خودروسازی
کاربرد پلیمرها در صنعت خودروسازی
ترجمه : دکتر سعید نوری خراسانی, مهندس محمدمهدی طلاکش
مبانی تصفیه آب
مبانی تصفیه آب
نویسنده : دکتر محمود پیکری,دکتر ارجمند مهربانی
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
نویسنده : دکتر ارجمند مهربانی,مهندس ابوالفضل محبی

تحت نظارت وف ایرانی