رفتن به محتوای اصلی
x

شبیه‌سازی و مدل‌سازی واحدهای الکترودیالیز غشایی به‌منظور بررسی تأثیر چیدمان سری و یا موازی این واحدها بر روی عملکرد آنها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 محمد یزدانی

گرایش: مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

استاد رهنما: دکتر احمد محب

اساتید داور: دکتر ارجمند مهربانی، دکتر علی اکبر دادخواه

مکان : سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی

زمان: 30 شهریور1401- ساعت 9

 

تحت نظارت وف بومی