رفتن به محتوای اصلی
x

ساخت، مشخصه یابی و تحلیل مکانیکی داربست های‌ نانو بیوکامپوزیتیِ الکتروریسی شده متشکل از پلی(‌هیدروکسی بوتیرات)/لیگنین/نانوالیاف سلولز جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان

جلسه دفاع از رساله دکتری (جامع پژوهشی دو)
 محمد محمدعلی پور
رشته و گرایش :  مهندسي پليمر - گرايش فراورش
اساتید راهنما: دکتر طیبه بهزاد – دکتر سعید کرباسی
اساتید داور: دکتر نوری (مهندسی شیمی) – دکتر برهانی (نساجی) – دکتر رفیعی نیا (علوم پزشکی)
مکان : دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی شیمی – سالن سمینار
زمان: چهارشنبه هجدهم آبان ماه – ساعت 11:00

 

تحت نظارت وف بومی