رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مطالعه آزمایشگاهی پایداری فوم سدیم دودسیل بنزن سولفونات و بررسی اثر فوم بر تولید از حفرات با ته بسته

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

 

سید شهراد دیباجی

 

استادان راهنما

دکتر حمید­رضا شاهوردی

دکتر محسن محمدی

 

استادان داور

دکتر روح اله هاشمی

دکتر محمدرضا احسانی

 

یکشنبه 29/7/1399 – ساعت 10 صبح

مجازی از طریق نرم ­افزار  Skype

https://join.skype.com/c0hRdkRlyd2Q

تحت نظارت وف ایرانی