رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزیت دنداني نورپخت پايه آکريلاتي حاوي 1) ايروژل سيليس مزوحفره و 2) مزوکپسول‌هاي پلي (متيل متاکريلات) حاوي مونومر اتيل 2-سيانواکريلات

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

علی رضا امین الرعایا

 

استادان راهنما:

دکتر روح اله باقری

دکتر سعید نوری خراسانی

 

       استادان مشاور:      

دکتر زهرا طالبی مزرعه شاهی

 دکتر رسول اسمعیلی

 

استادان داور:

دکتر طیبه بهزاد 

دکتر مهشید خرازیها

 

زمان: یکشنبه 27/7/99 ساعت 9

محل برگزاری:

 https://www.skyroom.online/ch/ar.aminoroaya/aminoroaya

پاییز 99

تحت نظارت وف ایرانی