رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسی ترکیب سور فکتانتهای کوکو آمفو استات و SDS ( سدیم دودسیل سولفات ) روی تشکیل هیدرات متان

 

نصیر طهماسبی بلداجی

 

استاد راهنما

دکتر علی اکبر دادخواه

 

استادان داور

دکتر محسن محمدی

دکتر محمد رضا احسانی

 

سه شنبه 1399/7/15 - ساعت 14

به صورت مجازی

https://join.skype.com/hhW3hSug47UA

تحت نظارت وف ایرانی