رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسی هیسترزیس تراوایی نسبی و گیرافتادگی فاز غیرتر با استفاده از مدل‌سازی شبکه حفرات

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

 

رقیه فتاحی

 

استاد راهنما

دکتر حمید­رضا شاهوردی

 

استادان داور

دکتر علیرضا خزعلی

دکتر روح الله هاشمی

 

شنبه 1399/7/26  ساعت 8 صبح

مجازی از طریق Skype

https://join.skype.com/eCNHyTJvh0is

 

تحت نظارت وف ایرانی