عنوان تاریخ بروزرسانی
اطلاعیه کارگاه ایمنی تخصص 1399/05/01
اطلاعیه سمینار و پروپوزال 1399/04/29
شيوه نامه برگزاري سمينار كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي شيمي 1399/03/31
هفتمين دورة كارگاه ايمني و بهداشت عمومي 1398/09/13
اساتید دارای ظرفیت راهنمایی دانشجو (مهندسی شیمی) 1398/04/03
اطلاعیه در خصوص تاریخ برگزاری مصاحبه حضوری داوطلبان دکترای مهندسی شیمی سال 98 1398/03/28
اطلاعیه در خصوص تاریخ برگزاری مصاحبه حضوری داوطلبان ورود به دوره دکترای مهندسی پلیمر سال 98 1398/03/12
اطلاعیه در خصوص تاریخ برگزاری مصاحبه حضوری داوطلبان دکترای مهندسی شیمی دوره پردیس سال 98 1398/03/12
دانشجویان جدید الورود مشمول خدمت نظام وظیفه 1398/03/01
اطلاع رساني و درخواست مجوز تمديد معافيت تحصيلي از نظام وظيفه عمومي براي دانشجويان مشمول سنواتي 1398/03/01
تمديد فراخوان جايزه دانشجويي محيط زيست 1398/02/09
تسهیلات دانشگاه صنعتی اصفهان - مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون) 1397/12/22
اعطاي تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان سال اول ارشد و دکتری 1398/01/25
ایمیل دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی 1397/12/22