تماس با ما

آدرس ایمیل تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی  :  tt.che@of.iut.ac.ir

تلفن تماس: 03133915630