به مناسبت نكوداشت روز جهاني زمين پاك (۲۲ آوريل - ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸) چهارمين دوره اعطاي جايزه محيط زيست (ويژه دانشجويان دانشگاه هاي استان اصفهان)  ارديبهشت ماه سال جاري در دانشكده منابع طبيعي برگزار خواهد شد.