مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 14
تاریخ: چهارشنبه, تير 12, 1398