مکان: سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 14
تاریخ: سه شنبه, تير 11, 1398