این آزمایشگاه جهت انجام پروزه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تجهیز گردیده است وشامل دستگاه های زیر است.

انکوباتور

 

 

 

 • 1- انکوباتور جهت انکوبه کردن میکروارگانیسم ها در دمای ثابت 37 درجه سانتیگراد بدون نور بکار می رود.
شیکر انکوباتور
 • شیکر انکوباتور
  جهت انکوبه کردن میکروارگانیسم ها در دماها و سرعت مختلف بکار می رود.
انکوباتور
 • انکوباتور
  جهت کشت میکروارگانیسم ها در شرایط بدون نور استفاده می شود.
کوره
 • کوره
  جهت خشک کردن نمونه ها در دمای600 درجه سانتیگراد بکار می رود.
انکوباتور
 • انکوباتور
  گرم و سرد جهت کشت میکروارگانیسم ها
آون
 • جهت خشک کردن ظروف و نمونه ها
هود میکروبی
 • هود میکروبی
  جهت آزمایش با مواد همراه بخارات سمی و میکروبی بکر می رود.
انکوباتو
 • انکوباتو
  جهت کشت گونه های نورپرورد بکار می رود.
- شیکر انکوباتور یخچال دار
 • شیکر انکوباتور یخچال دار
  جهت کشت میکروارگانیسم ها
شیکر انکوباتوریخچال دار
 • شیکر انکوباتوریخچال دار
  جهت کشت گونه های مختلف میکرو ارگانیسم ها
سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
  با دور حداکثر 3500 دور بر دقیقه
اتوکلاو
 • اتوکلاو
  جهت استرلیزه کردن کامل در دمای 121 درجه سانتیگراد در 20 دقیقه
جنرال استریلایزر
 • جنرال استریلایزر
  جهت ضدعفونی کردن ظروف و نمونه ها تا 105 درجه سانتیگراد بکار می رود.
هود شیمیایی
 • هود شیمیایی
  جهت آزمایش با مواد سمی جهت جلوگیری از آلودگی هوا ی آزمایشگاه
ورتکس
 • ورتکس
  جهت یکنواخت کردن محلول داخل فالکن بکار می رود.