مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 13:30
تاریخ: چهارشنبه, بهمن 2, 1398