مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 14
تاریخ: چهارشنبه, آبان 22, 1398