مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 11
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398