مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 15
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398