مکان: سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 16:30
تاریخ: سه شنبه, شهريور 26, 1398