مکان: سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی مکانیک
ساعت: 15
تاریخ: سه شنبه, تير 11, 1398