مکان: سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی شیمی (کلاس 9)
ساعت: 14
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398