مکان: سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 8:30
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398