مکان: سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی شیمی
ساعت: 8
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398