رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسی آزمایشگاهی بهبود پایداری فوم کربن ­دی ­اکسید با استفاده از نانوذرات و پلیمر به منظور ازدیاد برداشت نفت

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

 

حمیدرضا صالحی

 

استاد راهنما

دکتر روح­ الله هاشمی

 

استاد مشاور

دکتر محسن محمدی

 

استادان داور

دکتر حمید­رضا شاهوردی

دکتر علیرضا خزعلی

 

یکشنبه 1399/07/27 – ساعت 8 صبح

مجازی از طریق نرم ­افزار  Skype

https://join.skype.com/mll9nAdFvDl6

تحت نظارت وف ایرانی