رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد

شبیه‌سازی، طراحی و آنالیز فنی اقتصادی فرآیند تولید بیواتانول و بازیافت پلی‌استر از پسماندهای نساجی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد طراحی فرآیند

رضا فرهمندپور

 

استاد راهنما

دکتر کیخسرو کریمی

 

استادان داور

دکتر محسن محمدی

دکتر محمدهادی جزینی

 

سه ­شنبه1399/11/14 ساعت 15

مکان: https://join.skype.com/miLYC8IGD7fP

تحت نظارت وف ایرانی