رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

ساخت غشا زمینه مرکب پلی­اتر­بلوک­آمید (PEBAX)/چارچوب­ آلی-کووالانسی با پیوندهای ایمینی(T-COF) و بررسی  ویژگی­های جداسازی گاز CO2

 

شیوا ذوالفقاری

 

استادان راهنما

دکتر مرتضی صادقی

دکترارجمند مهربانی

 

استاد مشاور

دکتر محمد دیناری

 

استادان داور

دکتر احمد محب

دکتر افسانه فخار

 

تاریخ دفاع:

چهارشنبه 1399/7/30 ساعت 14:30 – 16

مکان:  https://join.skype.com/lfiVCKLNruk0

تحت نظارت وف ایرانی