رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

تهیه و مشخصه یابی پوشش اپوکسی با قابلیت خود ترمیم شوندگی با استفاده از مزوکپسول هایی با پوسته پلی(استایرن-اکریلونیتریل) حاوی روغن بزرك

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 

جواد رمضانپور

 

استادان راهنما

دکتر روح اله باقری

دکتر سعید نوری خراسانی

                                                                             

استادان داور

دکتر طیبه بهزاد

 دکتر کیوان رئیسی

 

زمان: چهارشنبه 99/07/30 ساعت 10

محل برگزاری:

https://join.skype.com/kCAf1hS8wy5V

تحت نظارت وف ایرانی