رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

استخراج رنگدانه کانتازانتین از ریز جلبک کلرال زوفینجینسیس و استفاده از زیست توده باقیمانده برای تولید اتانول

 

داوود میرزائی خلیل آبادی

 

استادان راهنما

دکتر محمدهادی جزینی

دکترکیخسرو کریمی

 

استاد مشاور

دکتر مجید مهدیه

 

استادان داور 

دکتر حمید زیلویی

دکتر اسماعیل مهریار

 

تاریخ دفاع: 1399/7/30   ساعت 14

لینک اسکایپ: https://join.skype.com/blwCceDNswat

تحت نظارت وف ایرانی