رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

ساخت داربست هیدروکسی آپاتیت و کاربرد آن برای جداسازی فلز سرب از محلول آبی

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی

 

زهرا حاجی احمدی

 

استادان راهنما

دکتر احمد محب

دکتر محسن محمدی

 

استاد مشاور

دکتر رحمت الله عمادی

 

استادان داور

دکتر حمید زیلویی

دکتر نوراله میرغفاری

 

چهارشنبه 1399/07/30 ساعت 8:30-10:30

مکان: https://join.skype.com/kikxhV40MCbU

تحت نظارت وف ایرانی