رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

حذف رنگ از پساب توسط مهره‌های مغناطیسی آلژینات/ نانو ذرات Fe3O4 تحت میدان مغناطیسی دوار

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پدیده­های انتقال

 

مسعود مالکی

 

استادان راهنما

دکتر مسعود حق شناس فرد

دکتر احمد محب

 

استادان داور

دکتر نسرین اعتصامی

دکتر محسن نصر اصفهانی

 

سه شنبه 1399/07/29 – ساعت 8 صبح

مجازی از طریق نرم ­افزار  Skype

https://join.skype.com/mxEbFOut1MSs

 

تحت نظارت وف ایرانی