رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

افزايش وضوح تصاوير به ‌دست ‌آمده از ميکروسي‌تي ‌اسکن مغزه با استفاده از تکنيک‌هاي يادگيري عميق

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

 

زهرا قادری

 

استادان راهنما

دکتر علیرضا خزعلی

دکتر مهران صفایانی

 

استادان داور

دکتر حمیدرضا شاهوردی

دکتر محمدرضا احمدزاده

 

سه‌شنبه 1399/07/29 – ساعت 16:30

مجازی از طریق نرم ­افزار  Skype

https://join.skype.com/ft4OQ383cQJr

تحت نظارت وف ایرانی