رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بررسی آزمایشگاهی ، بهینه سازی و مدل سازی استخراج فوق بحرانی هارمین از دانه گیاه اسپند با استفاده از سیال کمکی

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند

 

فاطمه بیکی حسن

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمد قریشی

 

استادان داور:
دکتر محمدرضا احسانی

دکتر علی اکبر دادخواه

 

یکشنبه 1399/7/6 ساعت 14

مجازی

از طریق لینک زیر

https://meet.iut.ac.ir/b/ali-c8n-i2a-0pb

 

تحت نظارت وف ایرانی