رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

امکان­ سنجی اصلاح فناوری پینچ به منظور­ کاهش سرویس­های جانبی فرآیندها به کمک سیستم­های تراکم بخار و تبخیر ناگهانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – طراحی فرآیند

 

صالح شاهمرادی

 

استادان راهنما:

دکتر محسن محمدی

دکتر ارجمند مهربانی

 

استادان داور:

دکتر محمدرضا احسانی

دکتر محمدهادی جزینی

 

شنبه 1399/7/5 ساعت 17:00

از طریق Skype

https://join.skype.com/gAW9ZShzrByk

 

تحت نظارت وف ایرانی