رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

تولید هیدروژن و دیگر محصولات با ارزش افزوده بالا از بخش آلی پسماند جامد شهری با استفاده از کشت های ترکیبی مختلف

 

 

رساله دکتری مهندسی شیمی

 

فریناز ابراهیمیان

 

استاد راهنما

دکتر کیخسرو کریمی

 

 

زمان : یکشنبه 17 اسفند ساعت 16:30

مکان : https://join.skype.com/b2FwMEnybq3v

تحت نظارت وف ایرانی