رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

مطالعه تجربی ارتباط مورفولوژی و ریزساختار MOF در زمینه پلیمری ماتریمید جهت بهبود جداسازی هلیم از متان

 

 

 

رساله دکترا در رشته مهندسی شیمی

 

ارائه دهنده: علی اکبری چوبر

 

 

 

اساتید راهنما

دکتر سید محمد قریشی

دکتر جواد کریمی‌ثابت

لینک اسکایپ

https://join.skype.com/awvaiPWqnDqv

 

زمان دفاع: دوشنبه 13 بهمن ساعت 13

 

تحت نظارت وف ایرانی