رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع رساله دکتری مهندسی شیمی

 

تولید  سوخت زیستی از باگاس نیشکر پیش­فراوری­شده با نمک­های قلیایی و تولید بیوهیدروژن در راکتور غشایی زیستی بی­هوازی از نمونه پیش­فراوری شده

 

Biofuel Production from Pretreated Sugarcane Bagasse with Sodium Alkali Salts and Biohydrogen Production in Anaerobic Membrane Bioreactor

 

محمدجواد نصرت­پور

 

اساتید راهنما

دکتر مرتضی صادقی

 دکتر کیخسرو کریمی

 

استادان داور

دکتر احمد محب

 دکتر حمید زیلویی

دکتر احمد اکبری

دکتر محمدهادی جزینی

لینک اسکایپ:https://join.skype.com/iNaEhEzZNvDt

سه شنبه 29 مهرماه-ساعت 14:30

تحت نظارت وف ایرانی