جلسه توجیهی کارآموزی

قابل توجه دانشجویان عزیزی که قصد گذراندن دوره کارآموزی در تابستان سال 1397 دارند:

 

 

جلسه توجیهی کارآموزی

روز سه شنبه 1/3/1397 ساعت 12 الی 13

اتاق سمینار دانشکده

 

حضور تمامی دانشجویان واجد شرایط الزامی است.