برگزاري كارگاه ايمني و بهداشت عمومي

 برگزاري " كارگاه ايمني و بهداشت عمومي " در روز پنجشنبه مورخ 15 / 09 / 97، در دو نوبت صبح و بعدازظهر و  كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت فرآيند دفاع نيازمند حضور در اين كارگاه مي باشند . لازم به ذكر است كه ترتيب مشاركت دانشجويان در گروههاي صبح و عصر بر اساس تقدم حروف الفبا بوده و طي اطلاعيه بعدي به استحضار خواهد رسيد.