اعلان جلسه كارآموزي دانشجويان كارشناسي

به نام خدا

 

 

قابل توجه دانشجویان عزیزی که قصد گذراندن دوره کارآموزی در تابستان سال 1396 دارند:

 

 

جلسه توجیهی کارآموزی

روز سه شنبه 2/3/1396 ساعت 12 الی 13

اتاق سمینار دانشکده

 

حضور تمامی دانشجویان واجد شرایط الزامی است.

اعلان جلسه عمومی.docx