آزمایشگاه عملیات واحد

تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه عملیات واحدهای صنعتی

هدف از آزمايشگاه عملیات واحد : آشنايي با عمليات و دستگاههايي که در واحدهاي توليدي مواد شيميايي و صنعتی از انها استفاده مي شود.

1- ستون تقطیر سینی دار  Unit Fractionation  از این دستگاه جهت آزمایش جداسازی اجزا یک محلول دو جزیی بر اساس اختلاف نقطه جوش استفاده می شود و دارای 30 عدد سینی از نوع Bubble cup می باشد.

2- ستون تقطیر آکنده Packing Distillation  Column از این دستگاه جهت آشنایی با عملکرد برجهای آکنده و چگونگی جدا سازی اجزا یک محلول بر اساس اختلاف نقطه جوش استفاده می شود.

 3- استخراج مایع –مایع Liquid_Liquid Extraction از این دستگاه جهت جدا سازی اجزا یک محلول مایع توسط تماس با یک مایع غیر قابل حل در آن محلول استفاده می شود.

4- ستون جذب گاز Column Gas Absorption از این دستگاه جهت آشنایی با فرایند جذب گاز توسط مایع مانند جذب دی اکسید کربن توسط محلول رقیق سود استفاده می شود .

5- راکتور همزن دار  Batch Reactor از این دستگاه جهت بررسی درجه واکنش و اندازه گیری ثابت سرعت در واکنش سود با اتیل استات استفاده می شود.

6- تبخیر کننده گردشی Evaporator Circulation از این دستگاه جهت تغلیظ کردن محلولها در حالت و پیوسته استفاده می شود. 

7- خشک کن بشکه ای منفرد Drying Single Drum از این خشک کن جهت خشک کردن مواد در حالت اتمسفریک و خلاء می توان استفاده کرد که محصول نهایی بصورت لایه نازک روی استوانه دوار تشکیل می شود.

8- آسیاب گلوله ای  Ball  Mill از این دستگاه  برای پودر کردن مواد جامد به کمک گلوله های فولادی داخل دستگاه استفاده می شود.

 9- خرد کن فکی Jaw crushe از این دستگاه جهت خرد کردن مواد جامد بکار می رود و دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک می باشد .   

10- خشک کن سینی دار Tray Dryer از این دستگاه جهت خشک کردن مواد جامد دانه ای مرطوب  و یا تغلیظ محلولهای رقیق در اندازه آزمایشگاهی استفاده می شود .

11- تبخیر کننده فیلمی صعودی Climbing Film Evaporator از این دستگاه جهت تغلیظ محلولهای حساس به دما استفاده  می شود.